GDPR

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka RWO Team, s.r.o. z siedzibą Oldřichovice 869, 739 61 Třinec, REGON 26867605, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostravie, sygnatura akt C 50802 i jako administrator przetwarza Państwa dane osobowe.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów RCz lub uzasadnionego interesu.

 

Wykonywanie i zawarcie umowy

Wprowadzone przez Państwa dane osobowe w trakcie zamówienia potrzebne są, by możliwe było zawarcie z Państwem umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy dot. towarów lub usług, które zamierzają Państwo u nas zamówić. Zaraz po zawarciu umowy Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu należytego doręczenia Państwu zakupionego towaru lub ewentualnie należytemu świadczeniu usług. Na podstawie tego powodu prawnego przetwarzamy przede wszystkim dane do faktury, dane do wysyłki oraz dane do kontaktu.

Państwa dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane przez naszą spółkę, dział księgowości, firmy przewozowe - w przypadku dostawy na odległość, Urząd Skarbowy RCz.

 

Prawa i obowiązki w przypadku wadliwego wykonania - reklamacja

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w przypadku wypełnienia formularza reklamacji. Dane te są potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.

 

Uzasadnione interesy

Oferta o odpowiedniej treści (personalizacja)

Państwa dane osobowe wykorzystywane są również w celu opracowania dla Państwa oferty o odpowiedniej treści, które mogłaby być dla Państwa interesująca. Na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy więc przede wszystkim dane osobowe, które przetwarzane są automatycznie za pomocą plików cookies. W przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo, by oferty dla Państwa były personalizowane, mogą Państwo wyłączyć funkcje plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej na ten temat znaleźć można w oddzielnym artykule o plikach cookies.

Z tego samego powodu prawnego możemy Państwu jako naszym klientom, jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, przesyłać wiadomości e-mail.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie niniejszego powodu prawnego, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem adresu do kontaktu: gdpr@colosus.cz. W każdej wiadomości e-mail można także skorzystać z odsyłacza, umożliwiającego anulowanie wykorzystywania Państwa adresu e-mail do tych celów. Nie chcemy Państwu zawracać głowy takimi wiadomościami.

Rejestracja - utworzenie konta użytkownika

By mogli Państwo skorzystać ze zniżek w ramach programu klienta VIP, musimy posiadać możliwość identyfikacji danego klienta. W tym celu dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Dyskusje, recenzje, pytania na stronie www

Jeżeli skontaktowali się Państwo z nami przez portal www.colosus.pl, Państwa dane - przede wszystkim kontaktowe - będą przetwarzane w celu wysłania Państwu odpowiedzi.

 

Jak długo przetwarzane będą Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach całego okresu trwania stosunku umownego pomiędzy nami a Państwem lub przez okres korzystania z naszych usług.

Ponadto informujemy, że ten zakres danych osobowych, który jest niezbędny do należytego świadczenia usług, tj. wywiązania się przez nas ze wszystkich zobowiązań, bez względu na to, czy zobowiązania te wynikają z treści umowy pomiędzy nami, czy z ogólnie obowiązujących przepisów, musimy przetwarzać bez względu na udzielenie lub nie udzielenie przez Państwa zgody w tym zakresie, przez okres określony w odpowiednich przepisach lub zgodnie z nimi (np. w przypadku dokumentów podatkowych jest to okres co najmniej 10 lat).

 

Jakie prawa posiadają Państwo w związku z ochroną Państwa danych osobowych?

W odniesieniu do Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych, ponadto prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych, prawo do uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa swoich danych osobowych oraz pod pewnymi warunkami również prawo do usunięcia niektórych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

W takim przypadku, prosimy o kontakt na adres: gdpr@colosus.cz.


Strona podczas świadczenia usług wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Cookies

X