Rejestracja

Warunki rejestracji dla klientów hurtowych

W celu dokonania rejestracji dla klientów hurtowych należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wpis do CEIDG
  • zaświadczenie o rejestracji jako podatnik VAT
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • w przypadku osób prawnych wypis z Rejestru Handlowego
  • w celu zakupu broni i amunicji - koncesja
  • w celu zakupu produktów pirotechnicznych kategorii IV - pozwolenie pirotechniczne

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail colosus@colosus.cz lub za pośrednictwem poczty.

Klient hurtowy powinien zarejestrować się na stronie internetowej, po doręczeniu dokumentów zostanie mu przydzielona odpowiednia kategoria hurtowa.

Po zalogowaniu się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła, ceny w sklepie internetowym zmienią się w zależności od przydzielonej kategorii hurtowej.

Zakupów dokonywać można on-line przez stronę internetową.

Dużym plusem są aktualne informacje o dostępności towaru, aktualnych cenach, promocjach itp.

Zakupów można dokonywać również telefonicznie lub przez pocztę e-mail, patrz kontakty.

Prosimy właścicieli sklepów internetowych o zachowanie zalecanych cen detalicznych oraz nie kopiowanie naszych oryginalnych tekstów o produktach. W razie braku przestrzegania podstawowych warunków, klient hurtowy straci możliwość korzystania z promocji, usługi szybkiego dostarczenia towaru, w razie poważniejszych problemów współpraca z klientem zostanie zakończona.

Nasza polityka handlowa nie jest walką naszych klientów hurtowych przez obniżanie cen, ale przyjemne i profesjonalne podejście do klienta, wysoka jakość sklepu internetowego, możliwość odbioru osobistego w punktach sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji, doświadczenie i znajomości techniczne.


Strona podczas świadczenia usług wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Cookies

X