Zwrot towaru

Nie dotyczy towarów zakupionych osobiście w sklepie.

Jeżeli umowa została zawarta za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, kontrahent posiada prawo do odstąpienia od umowy bez podania bliższej przyczyny.

W razie wykorzystania powyższego prawa odstąpienia od umowy przez kontrahenta, dostawca ma prawo do zwrotu tylko i wyłącznie kosztów związanych ze zwrotem towaru. Ponadto dostawca ma obowiązek do wypłacenia kontrahentowi należnej kwoty najpóźniej do 30 dni od odstąpienia od umowy.

Oprócz sytuacji w których kontrahent doszedł do porozumienia z dostawcą, nie ma prawa do odstąpienia od umowy:

a) o wykonanie usługi, w wypadku, gdy okres wywiązywania się z umowy trwa więcej niz 14 dni.
b) o dostarczeniu towaru lub umowy o wykonanie usług, w wypadku, gdy cena zależna jest od kursów na tagru finansowym, tj. niezależna od jego woli
c) o dostarczeniu towaru przygotowanego specjalnie na życzenie kontrahenta oraz towaru ulegającemu przedawnieniu
d) o dostarczeniu towaru audio/video oraz programów komputerowych, w wypadku, gdy odbiorca naruszy oryginalne opakowanie
e) o dostarczeniu gazet, miesięczników i czasopisów
f) dotyczących gier i loterii

Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi akcesoriami. Opakowanie nie może być w żaden sposób uszkodzone, towar nie powinien nosić śladów użytkowania.

Przed wysłaniem zwrotu prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników (patrz zakładka Konakty), który zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych instrukcji dotyczących adresu zwrotu itp.
Po skontrolowaniu towaru do klienta wysłana zostanie faktura, którą ma obowiązek podpisać i przesłać z powrotem na podany adres. Dopiero po przyjęciu faktury dostawca zobowiązany jest do przesłania odpowiedniej kwoty na konto bankowe kontrahenta.

Zwrot pieniężny przesyła się tylko i wyłącznie na konto bankowe kontrahenta!

Sklep internetowy nie jest wypożyczalnią, jeżeli klient zainteresowany jest obejrzeniem towaru przez jego kupnem, zapraszamy do naszego sklepu.


Strona podczas świadczenia usług wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Cookies

X