Rakiety świetlne 15mm

Pirotechniczne szrapnele oraz rakiety świetlne są przeznaczone do wystrzeliwania z nasady pistoletu gazowego. Po strzale skierowanym prostopadle w kierunku nieba rakieta świetlna zostanie wystrzelona w górę by po chwili stworzyć odpowiednie efekty świetlne i dźwiękowe.