+420 774 727 554 (Po–Pią 8-15 godz.)
Koszyk jest pusty. Koniecznie musisz to zmienić!

Regulamin Reklamacji

Ustalenia ogólne

- Niniejszy regulamin reklamacji jest zgodny z czeskim kodeksem cywilnym Dz. U. Nr 40, poz. 1964 oraz Dz. U. Nr 634, poz. 1992 - ochrona praw konsumenta, reguluje sposób oraz podstawowe warunki reklamacji wad towarów oraz wykorzystania praw związanych z gwarancją. Kupującego, który nie jest docelowym odbiorcą dotyczą prawa związane z odpowiedzialnością za wady sprzedawanego towaru zawarte w czeskim kodeksie handlowym Dz. U. Nr 513, poz. 1991. Sprzedawca jest uprawniony do aplikowania niniejszego regulaminu na kupującego.
- Regulamin reklamacji odnosi się do wad towarów, które są objęte gwarancją lub w wypadku, gdy doszło do rozbieżności w umowie kupna-sprzedaży.

Podstawowe pojęcia

- SPRZEDAWCA - COLOSUS.CZ patrz zakładka "kontakt"
- TOWAR - rzecz zakupiona poprzez sieć internetową w sklepie internetowym COLOSUS.CZ (dalej tylko "sklep") prowadzonym przez Sprzedawcę.
- KARTA GWARANCYJNA - dokument wystawiony przez sprzedawcę zawierający oraz określający warunki i zakres gwarancji.
- REKLAMACJA - zgłoszenie zauważonej przez kupującego wady towaru, poprzez e-mail, kontakt telefoniczny lub inną formą. Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta, dane identyfikacyjne towaru oraz opis wady.

Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje wszelkie wady towaru, które zostaną stwierdzone po odbiorze towaru przez kupującego w okresie trwania gwarancji.

Prawo kupującego do złożenia reklamacji, którą obejmie gwarancja zanika w razie:
- upłynięcia okresu trwania gwarancji,
- stwierdzenia wad spowodowanych nieprofesjonalną instalacją, obsługą, użytkowaniem lub zaniedbaniem towaru,
- użytkowania lub obsługi towaru w sprzeczności z  instrukcją obsługi wydaną przez producenta,
- uskodzenia spowodowanego kleską żywiołową,
- użytkowaniem towaru w warunkach, które nieodpowiadają optymalnym warunkom eksploatacyjnym (temperatura, zakurzenie, wigotność, wpływy chemiczne, mechaniczne),
- stwierdzenia wady w software, na który klient nie posiada potwierdzenia zakupu lub w sytuacji, gdy używany jest software nieautoryzowany.

Okres gwarancji

Konkretny okres gwarancji każdego produktu znajduje się w zakładce "szczegóły", na stronach internetowych naszego sklepu oraz na karcie gwarancyjnej (potwierdzenie kupna-sprzedaży), która zostaje wysłana do klienta wraz z zamówionym towarem. Okres gwarancji nie jest krótszy niż 24 miesiące, co jest zgodne z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji zostaje naliczany od dnia odbioru towaru przez kupującego. W razie sytuacji, w której zakupiony towar wymaga dokonania specjalistycznego montażu oraz instalacji, okres gwarancji zostaje naliczany aż od dnia dokonania montażu, pod warunkiem dokonania przez kupującego zamówienia montażu najpóźniej do 3 tygodni od odbioru towaru oraz udostępnienia towaru w celu dokonania  montażu. Do okresu gwarancji nie zostaje wliczany okres od złożenia reklamacji aż do dnia, w którym kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego towaru. Reklamacja powinna zostać przyjęta w trybie natychmiastowym, w razie komplikacji do 3 dni. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego do stwierdzenia wady. Reklamacja musi jednak zostać zrealizowana najpóźniej do 30 dni od dnia jej przyjęcia, jeżeli inaczej nie ustalono. Po upływie 30 dni klient uzyskuje prawa związane z nieodwracalnymi wadami zakupionego towaru.
Sprzedawca lub dystrybutor, który przyjął reklamację zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu dotyczącego stwierdzonych wad towaru oraz sposobu ich naprawy. (Radzimy klientowi przechowanie powyższego dokumentu przez okres trwania gwarancji.) Sprzedawca lub dystrybutor zobowiązany jest do wydania odbiorcy pisemnego potwierdzenia z datą przyjęcia reklamacji, informacji związanych z jej treścią oraz sposobu realizacji. Ponadto sprzedawca zobowiązany jest do wydania odbiorcy potwierdzenia związanego z terminem i sposobem dokonania reklamacji (dokonanie naprawy, czas trwania naprawy). W razie odrzucenia reklamacji zobowiązany jest do wydania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Po dokonaniu wymiany towaru na nowy lub wymianie uszkodzonej części, którą obejmuje gwarancja, okres gwarancji zostaje naliczany od nowa, a to od dnia odbioeru nowego towaru (naprawionego towaru).

Rozbieżności w umowie kupna-sprzedaży

W sytuacji, gdy odbierany przez Kupującego towar jest rozbieżny z towarem zawartym w umowie kupna-sprzedaży, kupujący ma prawo do poinformowania Sprzedawcy o niezgodności, a ten zobowiązany jest do bezpłatnego i bezzwłocznego usunięcia rozbieżnosci, zgodnie z żądaniem Kupującego; poprzez wymianę towaru, naprawę lub zaoferowanie kupującemu zniżki od ceny nabycia lub odstąpienie od umowy. W przypadku, gdy kupujący przy odbiorze wiedział o zaistniałych rozbieżnościach lub sam był ich inicjatorem, traci jakiekolwiek prawo do roszczeń z nimi związanych. Rozbieżności w umowie kupna-sprzedaży, które zostały zgłoszone do 6 miesięcy od dnia odbioru towaru, traktuje się jako rozbieżności, które powstały przy odbiorze, jeżeli nie zostanie inaczej udowodnione.

Prawa gwarancyjne

Klient, którego reklamacja została pomyślnie rozpatrzona, nabywa praw zawartych w kodeksie cywilnym oraz ma prawo do:
- realizacji reklamacji do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia reklamacji; jeżeli nie ustalono inaczej,
- bezpłatnej naprawy, wymiany zepsutej części lub towaru, w razie komplikacji związanych z wyżej wymienioną procedurą nabywa prawa do uzyskania zniżki od ceny nabycia lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży,
- wymiany uszkodzonego towaru lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, w wypadku stwierdzenia wady nieodwracalnej, która uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie zakupionego towaru,
- wymiany uszkodzonego towaru lub odstapienia od umowy kupna-sprzedaży, w wypadku stwierdzenia kilku wad lub wady, która powtarza się i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie zakupionego towaru.

Sposób dokonania reklamacji

Reklamacja zostanie przyjęta przez dział reklamacji COLOSUS.CZ, e-mail: reklamace@colosus.cz

Reklamacji dokonują również autoryzowane serwisy, których adresy znaleźć można na karcie gwarancyjnej. Warunkiem pomyślnego sporządzenia reklamacji jest udokumentowanie kupna reklamowanego towaru w COLOSUS.CZ.

Po przyjęciu reklamacji klient zostanie poinformowany o najkorzystniejszej formie reklamacji oraz o szczegółach całej procedury.
Następnym krokiem będzie sporządzenie protokołu reklamacyjnego, który klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail. Doradzamy dokonywania reklamacji u autoryzowanych dystrybutorów. Listę serwisów można znaleźć na stronie internetowej www.najdiservis.cz Natomiast w zakładce kontakty znajdziecie Państwo adres, pod który zgłaszać można reklamacje w COLOSUS.CZ.

Zamówiony towar jest wysyłany bez wypełnionej karty gwarancyjnej. Niestety dochodzi do sytuacji, w których zamówiony towar nie zostaje odebrany przez klienta i wraca do naszego sklepu. Towaru z wypełnioną kartą gwarancyjną nie można sprzedawać jako nowego produktu. Okres gwarancyjny naliczany jest według daty znajdującej się na rachunku.

Potrzebujesz naszej rady?

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. broni.

Lukáš Sojčák
Lukáš Sojčák
+420 774 727 551 +420 558 341 801
(Po – Pią, 8 - 15 godz.)
Wysoka dostępność magazynowa
Kilka tysięcy produktów dostępnych w magazynie
Autoryzowany serwis
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
Własna probownia
Wszystkie bronie oficjalnie przetestowane
Zespół profesjonalistów
Pomożemy Ci z wyborem
Szybki kontakt

Czy chciałbyś o coś zapytać? Potrzebujesz naszej rady?
Skontaktuj się z nami.

+420 774 727 554
(Po–Pią 8-15 godz.)
Nowości pod ręką

Regularnie będziemy informować Cię o najświeższych nowościach i promocjach z naszego sklepu internetowego. O wszystkim będziesz wiedział szybciej od pozostałych. Bez spamu, obiecujemy!

Wysyłając e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

Formy płatności:
Gotówką
Za pobraniem
Przelewem
Zgodnie z ustawą w sprawie prowadzenia ewidencji sprzedaży, sprzedawca zobowiązany jest do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania przychodów on-line u administratora podatku, w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.